WGA eigen risico

Wanneer een (ex) medewerker na 2 jaar nog deels arbeidsongeschikt is ontvangt hij van het UWV de eerste 10 jaar een WGA uitkering. Als ondernemer betaalt u hiervoor premie aan het UWV. Deze premie bestaat uit een basispremie en een gedifferentieerde premie.

Wat u betaalt aan gedifferentieerde premie is afhankelijk van het aantal medewerkers in uw bedrijf. U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden als het risico dat een werknemer beroep doet op deze uitkering erg laag is. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie aan het UWV maar aan de verzekeringsmaatschappij. Het voordeel hiervan is, is dat premie die u betaalt meestal lager is dan u aan het UWV betaalt. Ook als u een werknemer heeft die aanspraak doet op de WGA uitkering.

De premie van de Hippo-international WGA eigen risico verzekering kan u kosten besparen ten opzichte van de gedifferentieerde premie van het UWV.

Heeft u vragen, wenst u meer informatie, of wilt u deze verzekering afsluiten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hippo International BV® – Sterk in zekerheid