Aansprakelijkheid bedrijven

Het kan voorkomen dat uw medewerkers schade toebrengen aan anderen. Bijvoorbeeld letselschade bij een bedrijfsongeval of levering van een product met mankementen. De kans op schade of de omvang van de schade is afhankelijk van de activiteiten die binnen uw onderneming worden uitgeoefend.

Bestuurders aansprakelijkheid

Bent u aangesteld als bestuurder of commissaris dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de gevolgen van slecht beleid of onbehoorlijk bestuurd. U kunt zelfs worden aangesproken op uw privévermogen wanneer het bestuur aansprakelijk wordt gesteld voor de financiële gevolgen van fouten gemaakt door het bestuur.

Rechtsbijstand voor bedrijven

Als ondernemer is het niet ondenkbaar dat je eens een conflict hebt dat leidt naar een juridisch geschil. De juridische kosten kunnen hoog oplopen, daarom kunt u zich hiertegen verzekeren met de Hippo-international rechtsbijstandverzekering voor bedrijven.

Vervoerders aansprakelijkheid

Wanneer u goederen van anderen vervoert bent u vaak aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van deze goederen tijdens transport. De waarde van de goederen kan flink oplopen.