Machinebreuk

Tijdens productie of onderhoud van machines kunnen er verschillende zaken fout gaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Met de Hippo-international machinebreukverzekering kunt u zich verzekeren tegen machine schades.

De financiële gevolgschades van bijvoorbeeld het stilvallen van het productieproces kunt u verzekeren met de Hippo-international bedrijfsschadeverzekering.

De Hippo-international machinebreukverzekering dekt schade aan machines door fouten in de machine zelf maar ook bedieningsfouten, overspanning of schades door vallen of stoten. Schade als gevolg van slijtage en ouderdom is niet verzekerd. Evenals schades door brand, hiervoor dient u de Hippo-international brandverzekering af te sluiten.

Heeft u vragen, wenst u meer informatie, of wilt u deze verzekering afsluiten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hippo International BV® – Sterk in zekerheid