Bedrijfsschade

U kunt uw bedrijf verzekeren tegen diverse calamiteiten zoals bijvoorbeeld brand. Dit soort calamiteiten kunnen veel schade veroorzaken. Echter als uw bedrijf na een calamiteit stil komt te liggen, heeft u extra- of stagnatiekosten of verlies van inkomsten. Dit kunt u onderbrengen in de Hippo-international bedrijfsschadeverzekering, waardoor de continuïteit van uw onderneming verzekerd is.

Bouw en montage

Een aannemer of opdrachtgever voor bouwprojecten loopt tijdens de bouw diverse risico’s. Denk daarbij aan beschadiging van het bouwmateriaal, gereedschap of het gebouw waaraan u werkt.

Gebouwen

U kunt uw bedrijfspand verzekeren tegen schades door storm, water, brand, blikseminslag, ontploffing, sneeuw, vandalisme en diefstal.

Glas

Uw opstalverzekering biedt u meestal geen optie aan voor het verzekeren van schades bij breuk van glas. Hiervoor dient u een aparte glasverzekering af te sluiten.

Milieuschade

Milieuschade kan op allerlei manieren ontstaan en mocht u hiermee te maken hebben, dan kunnen de kosten voor het opruimen en saneren hoog oplopen.