Bedrijfsuitrusting

Uw inventaris en goederen zijn van belangrijke waarde voor uw bedrijfsvoering. Zonder dit kunt u uw activiteiten niet voortzetten. Om u in te dekken tegen de risico’s die er zijn kunt u de Hippo-international bedrijfsuitrusting en goederen verzekering afsluiten.

Elektronica maatwerk

Is uw productieproces afhankelijk van specifieke computers of elektronica? Dan biedt de Hippo-international elektronica maatwerkverzekering u een passende oplossing om de risico’s te dekken.

Geldwaarden

In bedrijven waar met geld en geldswaardige papieren wordt omgegaan is het verstandig om een verzekering af te sluiten. U loopt het risico om beroofd of overvallen te worden, maar u kunt het ook te maken krijgen met vals geld of het verliezen.

Kantoor- en winkelelektronica

In uw bedrijf kunt u niet meer zonder computers, kassa en een telefooncentrale. Deze apparatuur is noodzakelijk voor de continuïteit van uw bedrijf. Om u te verzekeren tegen de risico’s bij het uitvallen van deze apparatuur bieden wij u de Hippo-international kantoor en winkelelektronica verzekering aan.

Machinebreuk

Tijdens productie of onderhoud van machines kunnen er verschillende zaken fout gaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Met de Hippo-international machinebreukverzekering kunt u zich verzekeren tegen machine schades.

Reconstructiekosten

Als eigenaar of gebruiker van een paard kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de daarmee toegebrachte schade aan anderen. U kunt zich tegen dit risico verzekeren door de Hippo Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Werk- en landbouwmaterieel

Maakt u binnen uw bedrijf gebruik van zelfrijdend materieel zoals vorkheftrucks, veegmachines, landbouwmachines en graafmachines, dan bent u wettelijk verplicht om hiervoor een verplichte WA-verzekering af te sluiten.